• Email: jj@eebd.eu www.eebd.eu

 • Phone: +48 530 126 136
  +48 531 053 555

Ostatnie wydarzenia

Recent Events

Forum 2017

Forum 2016

Emirates & Europe Business Development Cluster

Klastry skupiają przedsiębiorstwa działające w tych samych lub pokrewnych branżach. Taka współpraca umożliwia im obniżenie kosztów, wzrost efektywności produkcji, dostęp do rynku wykwalifikowanych specjalistów oraz wymianę kompetencji i zasobów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim. Ich uwagę przyciąga ponadprzeciętna jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań technologicznych. Europejscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu.

Emirates & Europe Business Development Cluster powstał w odpowiedzi na oczekiwania obu stron. Jego głównym celem jest integracja oraz lepsza komunikacji pomiędzy emirackim i europejskim środowiskiem biznesowym.

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
 • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
 • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
 • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
 • reprezentacja firm członkowskich,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.

Obszary Dzialności

Areas of Activity

Financial products Produktów i Usług Finansowych
.
Innovative technologies Innowacyjnych Technologii
.
IT market Rynku IT
.
Energy Energetyki
.
Waste management Gospodarki odpadami
.
Agricultural and food industry Rynku rolno-spożywczego
.
Transport Transport
.
Tourism Turystyka
.
Military technologies Technologii wojskowych
.
Medicine Medycyny
.
Culture and art Kultury i sztuki
.

The total value of the Polish direct investments in UAE is estimated at 150 million dollar. The Polish companies operating in this region are among others: Librus (oil, gas, construction), Sergas (installation), VTS Clima (geodetic services, air conditioning equipment), MDD (furniture) or Can-Pack (metal packaging), which in 2005, built in the UAE metal cans factory Arab Can. Co.

The range of investments of Polish companies in the UAE:

 • Real estate,
 • Food industry,
 • Food processing,
 • Information technology, telecommunications,
 • Construction,
 • Export,
 • Education and health care,
 • New technologies protecting the environment

Our Services

The total value

The total value of the Polish direct investments in UAE is estimated at 150 million dollar. The Polish companies operating in this region are among others: Librus (oil, gas, construction), Sergas (installation)

see more
The total value

The total value of the Polish direct investments in UAE is estimated at 150 million dollar. The Polish companies operating in this region are among others: Librus (oil, gas, construction), Sergas (installation)

see more