Dubai expo 2020

Dubai expo 2020

Emirates & Europe Business Development Cluster

Emirates & Europe Business Development Cluster powstał w odpowiedzi na oczekiwania obu stron. Jego głównym celem jest integracja oraz lepsza komunikacji pomiędzy emirackim i europejskim środowiskiem biznesowym.

Klastry skupiają przedsiębiorstwa działające w tych samych lub pokrewnych branżach. Taka współpraca umożliwia im obniżenie kosztów, wzrost efektywności produkcji, dostęp do rynku wykwalifikowanych specjalistów oraz wymianę kompetencji i zasobów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim. Ich uwagę przyciąga ponadprzeciętna jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań technologicznych. Europejscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu.

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
 • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
 • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
 • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
 • reprezentacja firm członkowskich,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.

Współpraca z nami

Cooperation with us

Obszary Dzialności

Areas of Activity

Financial products Produktów i Usług Finansowych
.
Innovative technologies Innowacyjnych Technologii
.
IT market Rynku IT
.
Energy Energetyki
.
Waste management Gospodarki odpadami
.
Agricultural and food industry Rynku rolno-spożywczego
.
Transport Transport
.
Tourism Turystyka
.
Military technologies Technologii wojskowych
.
Medicine Medycyny
.
Culture and art Kultury i sztuki
.

The total value of the Polish direct investments in UAE is estimated at 150 million dollar. The Polish companies operating in this region are among others: Librus (oil, gas, construction), Sergas (installation), VTS Clima (geodetic services, air conditioning equipment), MDD (furniture) or Can-Pack (metal packaging), which in 2005, built in the UAE metal cans factory Arab Can. Co.

The range of investments of Polish companies in the UAE:

 • Real estate,
 • Food industry,
 • Food processing,
 • Information technology, telecommunications,
 • Construction,
 • Export,
 • Education and health care,
 • New technologies protecting the environment

Ostatnie wydarzenia

Recent Events

Forum 2017

Forum 2016