cele

 

 

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.
Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
 • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
 • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
 • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
 • reprezentacja firm członkowskich,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.

 

Transfer technologii

 
Przy rosnących wymaganiach konsumentów, coraz krótszym cyklu życia technologii i zwiększającej się konkurencji, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać innowacji i wdrażać nowe rozwiązania. Jednak proces ten jest skomplikowany i zakończy się sukcesem dopiero, gdy zostanie skutecznie zastosowany w praktyce biznesowej. Zintegrowane działania to wspólny zbiór doświadczeń. 
 
Kluczowe obszary działalności EEBD:

 • Zielona Energetyka,
 • Recykling i gospodarka odpadami,
 • Zrównoważony transport,
 • Inteligentne miasta,
 • Gospodarka surowcowa,
 • Medycyna i farmacja,
 • Innowacyjne technologie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne

 
Prowadząc działalność na terenie państw UE oraz Dubaju, budujemy relacje pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi inwestorami z całego świata. Dokładamy wszelkich starań, aby finansowane projekty charakteryzowały się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem, aby zapewniać inwestorom bezpieczeństwo ich kapitału.
Koordynatorem obsługi finansowej Klastra jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Utworzony został z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb Inwestorów, w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających optymalną alokację środków finansowych.
 

Wymiana gospodarcza

 
Zoptymalizowane i odpowiedzialne relacje w eksporcie i imporcie towarów, usług oraz wymiana doświadczeń gwarantują rozwój pojedynczym przedsiębiorstwom, jak i całym gospodarkom poprzez m.in:

 • znalezienie rynku zbytu dla lokalnych produktów i usług,
 • promocję oferowanych rozwiązań na skalę międzynarodową,
 • przyspieszenie procesu unowocześniania gospodarki,
 • stymulowanie szybszego rozwoju przemysłu,
 • polepszanie kwalifikacji kadry pracowniczej,
 • zmniejszenie bezrobocia,
 • dostęp do większej ilości towarów i usług,
 • możliwość racjonalnego wykorzystania zasobów i sił wytwórczych.

 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

 
Spójne i szczęśliwe społeczeństwo jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarki. Dlatego też nasza działalność obejmuje:

 • zapewnienie ośrodków tymczasowego pobytu dla potrzebujących na terenie Europy,
 • stworzenie miejsc pracy na rynkach lokalnych,
 • dostarczenie produktów pierwszej potrzeby.

Ostatnie działanie obejmuje dystrybucję telefonów komórkowych pełniących funkcję portmonetki elektronicznej. Obdarowani dokonają zakupów w wybranych punktach sprzedażowych, natomiast darczyńcy zdalnie uzupełnią środki i będą monitorować wydatki. Takie rozwiązanie wyklucza pośredników i koszty transportu, dzięki czemu środki trafią bezpośrednio do potrzebujących. Dodatkowo urządzenia będą elementem udostępnionego systemu telemedycyny i lokalizacji.

 

Współpraca z nami

Cooperation with us