Cele

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
  • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
  • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
  • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
  • reprezentacja firm członkowskich,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.