• ul. Bukowińska 24aWarsaw, 02-703

 • Email: office@eebd.eu www.eebd.eu

 • Phone +48 533 301 538
  +48 533 301 539
  +48 533 301 562 Warsaw, 02-653

Cele

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
 • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
 • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
 • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
 • reprezentacja firm członkowskich,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.