• Email: jj@eebd.eu www.eebd.eu

 • Phone: +48 530 126 136
  +48 531 053 555

Cele

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
 • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
 • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
 • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
 • reprezentacja firm członkowskich,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.