O nas

Klastry skupiają przedsiębiorstwa działające w tych samych lub pokrewnych branżach. Taka współpraca umożliwia im obniżenie kosztów, wzrost efektywności produkcji, dostęp do rynku wykwalifikowanych specjalistów oraz wymianę kompetencji i zasobów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim. Ich uwagę przyciąga ponadprzeciętna jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań technologicznych. Europejscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu.

Emirates & Europe Business Development Cluster powstał w odpowiedzi na oczekiwania obu stron. Jego głównym celem jest integracja oraz lepsza komunikacji pomiędzy emirackim i europejskim środowiskiem biznesowym.

EEBD ma charakter międzynarodowej organizacji współpracy środowisk emirackich i europejskich. Swą działalność opiera na kojarzeniu i wspieraniu instytucji członkowskich: przedsiębiorstw, jednostek rządowych oraz środowisk naukowych i naukowo-badawczych zainteresowanych współpracą inwestycyjną w przedsięwzięciach z obszaru:

 • Produktów i Usług Finansowych,
 • Innowacyjnych Technologii,
 • Rynku IT,
 • Energetyki,
 • Gospodarki odpadami,
 • Rynku rolno-spożywczego,
 • Nieruchomości,
 • Transportu,
 • Turystyki,
 • Technologii wojskowych,
 • Medycyny,
 • Kultury i sztuki.

Oprócz przedstawicieli biznesu Klaster tworzą władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności. Taka forma współpracy gwarantuje sprawne funkcjonowanie Klastra poprzez swobodny dostęp do wiedzy oraz najnowszych informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Są one niezbędnym elementem do prowadzenia szerokiej promocji, wymiany gospodarczej oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej.

Działania Emirates & Europe Business Development Cluster koordynować będzie Polska, czuwając nad jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz przepływem informacji pomiędzy jego podmiotami.

W 2015 roku z inicjatywy polskich podmiotów powstała European Green Technology Alliance (EGTA) – międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi. Powołana została ona w celu transferu technologii pomiędzy podmiotami członkowskimi i ukierunkowana na potrzeby nowoczesnej, zrównoważonej i inteligentnej gospodarki. Cztery komplementarne formy działalności EGTA, do których należą:

 • Europejska Platforma Transferu Technologii,
 • Europejska Baza Ekspertów Technologicznych,
 • Europejska Platforma Transferu Wiedzy,
 • Europejska Platforma Wymiany Towarów i Usług,

zostały wprowadzone do Emirates & Europe Business Development Cluster, aby ułatwić jego członkom promocję i transfer opracowanych przez nich technologii.

Współpraca z nami

Cooperation with us