• Al. Niepodległości 18Warsaw, 02-653

 • Email: office@eebd.eu www.eebd.eu

 • Phone +48 22 424 95 80/82/83/84 Warsaw, 02-653

Struktura zarządzająca

III Emirates & Europe Economic Forum szansą na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Europą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 5- 6 Września 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie wydarzenie, organizowane w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

 

 

Działalność prowadzoną w ramach Emirates & Europe Business Development Cluster kontrolują Klaster Green Energy oraz Klaster Smart IT.

 

Klaster Green Energy powstał w celu popularyzacji nowej kultury energetycznej w oparciu o ekologiczne i efektywne technologie najnowszej generacji. Prowadzi on działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym: wody, słońca, wiatru, biogazu a także z rozwojem inteligentnej energetyki Smart Grid. 

Priorytetowe zadania realizowane w ramach obszaru zielonej energii za które odpowiedzialny jest koordynator to:

 • rozwój ekonomiczny firm funkcjonujących na rynku OZE,
 • wsparcie w finansowaniu innowacyjnych projektów,
 • działania marketingowe, mające na celu pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów,
 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i lobbingu na rzecz infrastruktury zielonej energetyki,
 • monitoring trendów technologicznych,
 • współpraca B2B pomiędzy członkami Klastra oraz transfer technologii.

 

Klaster Smart IT stanowi platformę współpracy jednostek badawczo-naukowych, sektora publicznego i prywatnego. Przedmiotem jego działalności są inicjatywy podejmowane na rzecz wspierania rozwoju innowacyjnych technologii oraz ich rozpowszechniania zarówno na rynku polskim jak i europejskim.

Klaster Smart IT w ramach EEBDC odpowiedzialny będzie za:

 • integracje środowisk myśli technologicznej,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju miast (Smart City),
 • promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid),
 • wdrażanie inteligentnego systemu pomiarowego (Smart Metering),
 • prowadzenie badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych – współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,
 • pozyskiwanie nowych technologii, wiedzy i kapitału,
 • identyfikację barier administracyjnych i handlowych.