• Polski English
 • Dubai EXPO

  Dubai EXPO

  Emirates & Europe Business Development Cluster

  Emirates & Europe Business Development Cluster powstał w odpowiedzi na oczekiwania obu stron. Jego głównym celem jest integracja oraz lepsza komunikacji pomiędzy emirackim i europejskim środowiskiem biznesowym.

  Klastry skupiają przedsiębiorstwa działające w tych samych lub pokrewnych branżach. Taka współpraca umożliwia im obniżenie kosztów, wzrost efektywności produkcji, dostęp do rynku wykwalifikowanych specjalistów oraz wymianę kompetencji i zasobów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim. Ich uwagę przyciąga ponadprzeciętna jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań technologicznych. Europejscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu.

  Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

  Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
  • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
  • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
  • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
  • reprezentacja firm członkowskich,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.

  Współpraca z nami

  Cooperation with us

  Obszary Dzialności

  Areas of Activity

  Financial products Produktów i Usług Finansowych
  .
  Innovative technologies Innowacyjnych Technologii
  .
  IT market Rynku IT
  .
  Energy Energetyki
  .
  Waste management Gospodarki odpadami
  .
  Agricultural and food industry Rynku rolno-spożywczego
  .
  Transport Transport
  .
  Tourism Turystyka
  .
  Military technologies Technologii wojskowych
  .
  Medicine Medycyny
  .
  Culture and art Kultury i sztuki
  .

  The total value of the Polish direct investments in UAE is estimated at 150 million dollar. The Polish companies operating in this region are among others: Librus (oil, gas, construction), Sergas (installation), VTS Clima (geodetic services, air conditioning equipment), MDD (furniture) or Can-Pack (metal packaging), which in 2005, built in the UAE metal cans factory Arab Can. Co.

  The range of investments of Polish companies in the UAE:

  • Real estate,
  • Food industry,
  • Food processing,
  • Information technology, telecommunications,
  • Construction,
  • Export,
  • Education and health care,
  • New technologies protecting the environment

  Ostatnie wydarzenia

  Recent Events

  Forum 2017

  Forum 2016