• Polski English
 • cele

   

   

  Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.
  Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
  • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
  • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
  • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
  • reprezentacja firm członkowskich,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.

   

  Transfer technologii

   
  Przy rosnących wymaganiach konsumentów, coraz krótszym cyklu życia technologii i zwiększającej się konkurencji, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać innowacji i wdrażać nowe rozwiązania. Jednak proces ten jest skomplikowany i zakończy się sukcesem dopiero, gdy zostanie skutecznie zastosowany w praktyce biznesowej. Zintegrowane działania to wspólny zbiór doświadczeń. 
   
  Kluczowe obszary działalności EEBD:

  • Zielona Energetyka,
  • Recykling i gospodarka odpadami,
  • Zrównoważony transport,
  • Inteligentne miasta,
  • Gospodarka surowcowa,
  • Medycyna i farmacja,
  • Innowacyjne technologie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego

   

  Przedsięwzięcia inwestycyjne

   
  Prowadząc działalność na terenie państw UE oraz Dubaju, budujemy relacje pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi inwestorami z całego świata. Dokładamy wszelkich starań, aby finansowane projekty charakteryzowały się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem, aby zapewniać inwestorom bezpieczeństwo ich kapitału.
  Koordynatorem obsługi finansowej Klastra jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Utworzony został z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb Inwestorów, w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających optymalną alokację środków finansowych.
   

  Wymiana gospodarcza

   
  Zoptymalizowane i odpowiedzialne relacje w eksporcie i imporcie towarów, usług oraz wymiana doświadczeń gwarantują rozwój pojedynczym przedsiębiorstwom, jak i całym gospodarkom poprzez m.in:

  • znalezienie rynku zbytu dla lokalnych produktów i usług,
  • promocję oferowanych rozwiązań na skalę międzynarodową,
  • przyspieszenie procesu unowocześniania gospodarki,
  • stymulowanie szybszego rozwoju przemysłu,
  • polepszanie kwalifikacji kadry pracowniczej,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • dostęp do większej ilości towarów i usług,
  • możliwość racjonalnego wykorzystania zasobów i sił wytwórczych.

   

  Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

   
  Spójne i szczęśliwe społeczeństwo jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarki. Dlatego też nasza działalność obejmuje:

  • zapewnienie ośrodków tymczasowego pobytu dla potrzebujących na terenie Europy,
  • stworzenie miejsc pracy na rynkach lokalnych,
  • dostarczenie produktów pierwszej potrzeby.

  Ostatnie działanie obejmuje dystrybucję telefonów komórkowych pełniących funkcję portmonetki elektronicznej. Obdarowani dokonają zakupów w wybranych punktach sprzedażowych, natomiast darczyńcy zdalnie uzupełnią środki i będą monitorować wydatki. Takie rozwiązanie wyklucza pośredników i koszty transportu, dzięki czemu środki trafią bezpośrednio do potrzebujących. Dodatkowo urządzenia będą elementem udostępnionego systemu telemedycyny i lokalizacji.

   

  Współpraca z nami

  Cooperation with us