• Polski English
 • O nas

   

  Klastry skupiają przedsiębiorstwa działające w tych samych lub pokrewnych branżach. Taka współpraca umożliwia im obniżenie kosztów, wzrost efektywności produkcji, dostęp do rynku wykwalifikowanych specjalistów oraz wymianę kompetencji i zasobów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

  Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wykazują w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim. Ich uwagę przyciąga ponadprzeciętna jakość produktów oraz innowacyjność rozwiązań technologicznych. Europejscy przedsiębiorcy poszukują natomiast nowych i perspektywicznych rynków zbytu.

  Emirates & Europe Business Development Cluster powstał w odpowiedzi na oczekiwania obu stron. Jego głównym celem jest integracja oraz lepsza komunikacji pomiędzy emirackim i europejskim środowiskiem biznesowym.

  EEBD ma charakter międzynarodowej organizacji współpracy środowisk emirackich i europejskich. Swą działalność opiera na kojarzeniu i wspieraniu instytucji członkowskich: przedsiębiorstw, jednostek rządowych oraz środowisk naukowych i naukowo-badawczych zainteresowanych współpracą inwestycyjną w przedsięwzięciach z obszaru:

  • Produktów i Usług Finansowych,
  • Innowacyjnych Technologii,
  • Rynku IT,
  • Energetyki,
  • Gospodarki odpadami,
  • Rynku rolno-spożywczego,
  • Nieruchomości,
  • Transportu,
  • Turystyki,
  • Technologii wojskowych,
  • Medycyny,
  • Kultury i sztuki.

  Oprócz przedstawicieli biznesu Klaster tworzą władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności. Taka forma współpracy gwarantuje sprawne funkcjonowanie Klastra poprzez swobodny dostęp do wiedzy oraz najnowszych informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Są one niezbędnym elementem do prowadzenia szerokiej promocji, wymiany gospodarczej oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej.

  Działania Emirates & Europe Business Development Cluster koordynować będzie Polska, czuwając nad jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz przepływem informacji pomiędzy jego podmiotami.

  W 2015 roku z inicjatywy polskich podmiotów powstała European Green Technology Alliance (EGTA) – międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi. Powołana została ona w celu transferu technologii pomiędzy podmiotami członkowskimi i ukierunkowana na potrzeby nowoczesnej, zrównoważonej i inteligentnej gospodarki. Cztery komplementarne formy działalności EGTA, do których należą:

  • Europejska Platforma Transferu Technologii,
  • Europejska Baza Ekspertów Technologicznych,
  • Europejska Platforma Transferu Wiedzy,
  • Europejska Platforma Wymiany Towarów i Usług,

  zostały wprowadzone do Emirates & Europe Business Development Cluster, aby ułatwić jego członkom promocję i transfer opracowanych przez nich technologii.

  Współpraca z nami

  Cooperation with us